Większość statystyk na temat ruchu rowerowego w Polsce pokazuje, jak szybko i dynamicznie zwiększa się liczba aktywnych uczestników ruchu drogowego poruszających się właśnie na rowerach. Niestety w mediach niejednokrotnie pojawiają się materiały pokazujące wyraźny brak zrozumienia, a czasami ostrą agresję, do jakiej dochodzi pomiędzy użytkownikami rowerów, samochodów i pieszymi, którzy nie potrafią współpracować na jednej drodze. Bez wątpienia dużą odpowiedzialność z ten stan rzeczy ponosi brak infrastruktury, który w wielu miejscach na mapie zmusza rowerzystów, pieszych i kierowców do znajdowania się dokładnie na tej samej trasie. Niekiedy brak pobocza czy prawdziwego chodnika uniemożliwia skuteczne wymijanie się a ścieżki rowerowe wciąż bywają poprowadzone tak, by co chwila krzyżować się z kolejnymi ulicami. Niewątpliwie jednak widać poprawę w tej kwestii i samorządy z roku na rok wydają coraz więcej pieniędzy na dopracowanie istniejącej i tworzenie wciąż nowej infrastruktury drogowej także dla kierowców jednośladów.